ANKIETA Z WIZYTY PRZEDADOPCYJNEJ

0. Ochotnik na DS czy DT
DSDT

1. Nick / Imię i Nazwisko / login KANDYDATA (wymagane)

2. Data wizyty (wymagane)

3. Miejscowość (wymagane)

4. Nick / Imię i Nazwisko / login WIZYTATORA (wymagane)

5. Wymień wszystkich domowników uczestniczących w wizycie, a także podaj ich wiek (szacunkowy):

6. Opisz swoje ogólne wrażenie:

7. Warunki mieszkaniowe, a także okolice domu/mieszkania:

8. Jakie warunki finansowe ma kandydata, czy stać go na utrzymanie psa?

9. Czy kandydat ma zwierzęta, a jeśli tak, to jaki jest ich stan, zachowanie, czym są karmione, czy są kastrowane / sterylizowane?

10. Jakie było zaangażowanie, zainteresowanie kandydata tematyką naszej działalności, psów do adopcji, zasad adopcji?

11. Największe plusy kandydata / rodziny / domu:

12. Największe minusy kandydata / rodziny / domu:

13. Czy powierzyłbyś swojego psa pod opiekę kandydatowi?
TakNie

14. Czy jakieś kwestie/wątpliwości/pytania powinnyśmy jeszcze poruszyć z kandydatem podczas rozmowy telefonicznej?