ANKIETA Z WIZYTY PRZEDADOPCYJNEJ

  0. Ochotnik na DS czy DT

  DSDT

  1. Nick / Imię i Nazwisko / login KANDYDATA (wymagane)

  2. Data wizyty (wymagane)

  3. Miejscowość (wymagane)

  4. Nick / Imię i Nazwisko / login WIZYTATORA (wymagane)

  5. Wymień wszystkich domowników uczestniczących w wizycie, a także podaj ich wiek (szacunkowy):

  6. Opisz swoje ogólne wrażenie:

  7. Warunki mieszkaniowe, a także okolice domu/mieszkania:

  8. Jakie warunki finansowe ma kandydata, czy stać go na utrzymanie psa?

  9. Czy kandydat ma zwierzęta, a jeśli tak, to jaki jest ich stan, zachowanie, czym są karmione, czy są kastrowane / sterylizowane?

  10. Jakie było zaangażowanie, zainteresowanie kandydata tematyką naszej działalności, psów do adopcji, zasad adopcji?

  11. Największe plusy kandydata / rodziny / domu:

  12. Największe minusy kandydata / rodziny / domu:

  13. Czy powierzyłbyś swojego psa pod opiekę kandydatowi?

  TakNie

  14. Czy jakieś kwestie/wątpliwości/pytania powinnyśmy jeszcze poruszyć z kandydatem podczas rozmowy telefonicznej?