FORMULARZ REKLAMACJI

Firma:

Imię i nazwisko: (wymagane)

Ulica: (wymagane)

Kod pocztowy: (wymagane)

Miasto: (wymagane)

Telefon: (wymagane)

Adres email: (wymagane)

Dane odbiorcy jeśli jest inny, niż powyższe dane:

Nazwa produktu (wymagane)

Numer seryjny / kod produktu (wymagane)

Numer dokumentu zakupu / zamówienia (wymagane)

Przyczyna reklamacji / opis usterki: (wymagane)