FORMULARZ REKLAMACJI

  Firma:

  Imię i nazwisko: (wymagane)

  Ulica: (wymagane)

  Kod pocztowy: (wymagane)

  Miasto: (wymagane)

  Telefon: (wymagane)

  Adres email: (wymagane)

  Dane odbiorcy jeśli jest inny, niż powyższe dane:

  Nazwa produktu (wymagane)

  Numer seryjny / kod produktu (wymagane)

  Numer dokumentu zakupu / zamówienia (wymagane)

  Przyczyna reklamacji / opis usterki: (wymagane)