PEŁNOMOCNICTWA

Cofnięte pełnomocnictwa:

01/05/2022 Elżbieta Miecznik, PESEL 701215xxxxxx

01/01/2022 Katarzyna Mariankowska, PESEL 790921xxxxxx

01/01/2022 Ewelina Strojna, PESEL 821124xxxxxx

01/01/2022 Grzegorz Wójcik, PESEL 851227xxxxxx

01/01/2022 Ewelina Łukin, PESEL 890102xxxxxx

Wydane pełnomocnictwa:

15/04/2020 Elżbieta Miecznik, PESEL 701215xxxxxx

23/04/2019 Katarzyna Mariankowska, PESEL 790921xxxxxx

01/03/2018 Ewelina Strojna, PESEL 821124xxxxxx

01/03/2018 Grzegorz Wójcik, PESEL 851227xxxxxx

23/04/2019 Ewelina Łukin, PESEL 890102xxxxxx

Stan na dzień 01/05/2022