USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1 przysługuje Tobie prawo do „bycia zapomnianym”. Prosimy zatem o wypełnienie poniższego formularza, a Twoje dane osobowe, przekazane dobrowolnie Stowarzyszeniu Dom Buldoga zostaną usunięte w ciągu 24h.

  Imię i nazwisko (jeśli zostały podane)

  Nick / ksywka / login / nazwa użytkownika użyta do rejestracji na forum DOMu BULDOGA (jeśli zostały podane)

  Adres email (jeśli został podany)

  Numer telefonu (jeśli został podany)

  Adres zamieszkania - ulica/numer domu/kod pocztowy/miasto (jeśli został podany)

  Wyrażam zgodę na USUNIĘCIE WSZYSTKICH moich danych osobowych podanych dobrowolnie w wypełnionej i wysłanej wcześniej ankiecie przedadopcyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1