WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

WYDARZENIA

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Dom Buldoga zawiadamia, że na dzień 31 maja 2019 r. o godzinie 18:30 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
Zgromadzenie odbędzie się w Ośrodku Wczasowym „Iłki”, Swolszewice Małe, ul. Wodna 2, 97-213 Smardzewice.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 8. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 9. Prezentacja tekstu jednolitego nowego Statutu Stowarzyszenia Dom Buldoga.
 10. Dyskusja nad statutem. Uwagi i wnioski.
 11. Głosowanie tekstu jednolitego nowego Statutu Stowarzyszenia Dom Buldoga.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.