POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU HTTPS://DOMBULDOGA.PL

(obowiązuje od 25.05.2018 r.)

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez Serwis Internetowy. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w Serwisie https://dombuldoga.pl jest właściciel serwisu, Stowarzyszenie Dom Buldoga z siedzibą w Wirach, ul. Kasztanowa 14, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000718346, NIP 7773307394, REGON 369466416.
 2. Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz polityka plików “cookies” poniżej)
 3. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy, adres IP. Jeśli zapisałeś się na newsletter, to przetwarzamy Twój adres e-mail.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (w tym zgodnie z RODO) oraz zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności.
 6. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez upoważnione przez nas osoby.
 7. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i ukształtowania treści Umowy, jej realizacji, zmiany bądź jej rozwiązania; prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną; w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika, który zapisał się na newsletter oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem podmiotów uczestniczących w procesie realizacji zamówień, tj: partnera logistycznego i partnera obsługującego płatności), ani nie podlegają profilowaniu.
 9. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich Administratorem) ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby skorzystać z tego prawa należy skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną pisząc na adres stowarzyszenie@dombuldoga.pl lub pocztową wysyłając wiadomość na adres Administratora podany w p.1.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie niezbędnym na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://dombuldoga.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji, nasze dane znaleźć można w zakładce Kontakt. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem stowarzyszenie@dombuldoga.pl.